M-LEARNING voor trainers en acteurs

In 2009 is met enkele trainers en acteurs bedacht om anders te werken met een acteur. Leren in het hier en nu, passend bij het thema waarin getraind wordt, geen rollenspellen maar juist inzoomen op wat er zich op dat moment voordoet. Van bewustwording naar vaardigheden en snel naar de kern.

De afgelopen vijf jaar is deze gedachte omgezet in M-Learning. In onze training ‘M-learning’ leer je om deze methode effectief in te zetten. De gouden regels maar ook de ervaringen waar we minder trots op zijn en veel van hebben geleerd delen we graag met je.

Het resultaat? Met nog meer plezier en impact trainen i.s.m. een trainingsacteur.

Na dit traject:

· Weet je de gouden regels van M-Learning;
· Wordt je als trainer nog meer procesbegeleider;
· Doe je de introductie vlekkeloos zodat deelnemers op het puntje van hun stoel zitten;
· Kun je de transfer vertalen van het geleerde aan de deelnemers;
· Stem je effectief af met de trainingsacteur.

6 & 13 oktober 2021
€ 369,- excl. BTW

Inspireren en leren met collega's?


20190227_130632

Wat gaan we doen?

We gaan praktisch aan de slag met collega trainers en acteurs. Met het thema van jouw keuze en waar jij training in geeft ontwerpen we leuke werkvormen die passen binnen ‘M-learning’. Je krijgt heldere en kritische feedback van collega’s en een reflectie van de beleving. Bovenal gaan we plezier hebben en inspireren! Deze training bestaat uit twee dagdelen praktijk en ongeveer 5 uur thuiswerk.

Personen: 8-10

Aantal dagen: 2

Acteur: ja

Datum: 6 oktober