Modellen en theoriën

Theorieën en modellen kunnen helpen de wereld om ons heen te begrijpen. Theorieën kunnen ons dus helpen te definiëren wat het perspectief is waarmee je de situatie probeert te begrijpen. Als je een bedrijf analyseert met behulp van theorieën over cultuur, dan leg je de nadruk op andere zaken dan wanneer je het bedrijf analyseert met behulp van theorieën over organisatiestructuur.  Maak je gebruik van communicatietheorieën dan kun je daarbinnen ook weer kiezen voor een diversiteit aan invalshoeken. Een theorie is niet DE waarheid. Er bestaan meerdere ‘waarheden’, meerdere perspectieven, meerdere invalshoeken, meerdere theorieën.

Een model is een vereenvoudigde weergave, een hulpmiddel om een ‘werkelijkheid’ overzichtelijk weer te geven in een plaatje, een model. In een model kun je pijlen gebruiken om diverse relaties aan te geven. Modellen zijn vooral handig wanneer je een oorzaak-gevolg relatie (causale relatie) wilt aangeven.

Ijsbergmodel McClellandLees hier meer over het bekende ijsbergmodel. wat ons gedrag kan verklaren.
De dramadriek. Hoevaak belandt jij er in? Hoe kom je tot de winnaarsdriehoek.
KernkwadrantenDe kernkwadranten van Daniel Ofman. lastige mensen bestaan niet.
Zelftest RvL Download de zelftest die ook digitaal staat op onze website.
De kaart van de wereld (NLP)

Unknown-4

werkkamer Prof. E.N. Dum

De werkkamer van onze Prof. E.N. Dum die steeds meer gevuld raakt. Hij vind informatie uitwisseling niet meer dan logisch, de kennisbank is daarom gratis te gebruiken. Mis je informatie? Heb je suggesties? Neem dan contact op via de mail: professor@profendum.nl, telefonisch en via Whatsapp: 0320 320054. Hij wil je helpen!