Keuze gebaseerd op de ‘Why’

We weten goed ‘WHAT’ we doen en vaak ook wel ‘HOW’ we iets doen maar ‘WHY’ staan we minder vaak bij stil terwijl dit misschien wel de belangrijkste vraag is in ons leven? Hoe maken wij onze beslissingen? Vanuit ons verstand of vanuit gevoel en dus vanuit ons limbische systeem? The Golden Circle bekeken vanuit de psychologie.

HET GEHEIM VAN DE VOLGORDE.

De Golden Circles van Simon Sinek is te vergelijken met de structuren in onze hersenen. De binnenste cirkel (why) staat symbool voor ons limbische systeem. De buitenste twee cirkels (how en what) staan voor onze neocortex: dat deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor taal, abstract denken en bewustzijn, het deel van de hersenen waardoor wij kunnen analyseren en rationeel kunnen denken.

Het limbisch systeem heeft een aantal functies, waaronder de regeling van het gedrag, het langetermijngeheugen, leren, de motivatie en emotie

Het geheim zit hem dan ook in de volgorde: veel succesvolle organisaties en leiders communiceren van binnen naar buiten. Zij handelen vanuit een ‘why’, vanuit een overtuiging, vanuit een geloof. 

Vaak nemen wij een beslissing puur gebaseerd op analyses en niet op gevoel of intuïtie. Wanneer wij snel een beslissing moeten maken dan doen we dat inderdaad wél zonder zorgvuldig na te denken. Deze beslissingen komen gewoon bij je op en neem je vanuit je limbische systeem. Ons limbische systeem weet schijnbaar dus vaak al ver vóór ons analytische vermogen het goede antwoord. Maar hier zijn we ons niet van bewust.

De psychologie is ‘de wetenschap van de bewustzijnsverschijnselen, van de belevingen en gedragingen’. Wanneer wij weloverwogen en dus bewust beslissen dan gebruiken wij onze neocortex om te analyseren welke beslissing voor ons de beste is. We spreken dan over psychologie.

De meerderheid neemt beslissingen op basis van hun verstand. Ze analyseren en beredeneren. Ze laten zich leiden door de consequenties en zijn vooral bang voor een slechte keuze. Deze terughoudendheid weerhoudt hen ervan te beslissen op basis van gevoel.

Mensen die hun keuze laten afhangen van meerdere factoren maakt hen beïnvloedbaar door de trendsetters, de vernieuwers. Als de kwaliteit is bewezen zou deze groep bereid zijn om iets aan te schaffen van dit merk of aan te nemen van deze persoon. 


Hersenen-300×164

De why voor het individu

De golden circles Van Sinek wordt veel gebruikt in de marketing. In zijn tweede boek wordt ook veel gesproken over de why van het individu. De ‘Why’ zien als een innerlijk kompas. Waarom doe jij de dingen die je doet? Wie ben je? Waar kom je je bed voor uit en wat doet er voor jou toe? Dus wat is jou motivatie?

 

Onze Why-How-What