M-Learning

M-Learning

Sommige deelnemers zijn gebaat bij traditionele rollenspellen en voelen zich hier prima bij. Deze rollenspellen zorgen echter bij veel mensen voor spanning. Daar sta je dan… voor de groep, met een acteur. Er zijn veel gedachten die de spanning verhogen: ‘Ze kijken allemaal naar me: wat zullen ze wel niet van me denken? Wat moet ik nu precies doen? Wat is er zojuist uitgelegd? Als ik het maar niet fout doe’. Deze gedachten staan het leren in de weg. Onder meer om deze reden heeft trainer Richard Steenbergen een eigen methode ontwikkeld om actief met deelnemers en acteur aan de slag te gaan. Samen met psychologen, trainers en acteurs is deze werkvorm doorontwikkeld en uitgebouwd. Een leervorm die wél als ‘echt’ wordt ervaren, maar waarbij de deelnemers minder spanning ervaren om te oefenen. We noemen dit: M-learning: leren in het moment.

Wat is M-Learning

M-learning is een interactieve en drempelverlagende oefenvorm met een acteur. We maken hierbij gebruik van de interactie in het hier en nu. De acteur maakt onderdeel uit van de groep en reageert op interacties in de training. In plaats dat deelnemers reageren met wat zij denken dat het ‘gewenste gedrag’ is, zorgt deze werkvorm voor een authentieke respons. Hierdoor wordt het oefenen ‘echter’: het is immers wat er nu tussen deelnemers, trainer en acteur plaatsvind. Deelnemers geven aan dit confronterend, maar vooral heel leerzaam én leuk te vinden. Het verhoogt het leerrendement en het plezier in de trainingen. Hier kunnen trainer en acteur op inspelen en coachenderwijs tools in aanreiken.

20190227_130632

Hoe doen we dit?

Na een korte introductie vanuit de trainer met daarbij regels zoals de mogelijkheid tot het nemen van een time-out, staat de acteur op “aan”. Met “aan” neemt de acteur de ruimte om gedrag in te zetten passend bij het thema waarin getraind wordt. Bijvoorbeeld door ambivalente uitspraken te doen tijdens motiverende gespreksvoering of grensoverschrijdend gedrag te vertonen tijdens de training omgaan met agressie. Het leren is begonnen in het hier en nu…