Onze Why – How – What

Profendum is geïnspireerd door de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek. 

Deze ‘Golden Circle’ methode kan zowel bedrijven als individuen helderheid geven over hun drijfveren en motivatoren. Als deze duidelijk zijn, dan wordt het leven een stuk gemakkelijker. Deze methode hebben we ook toegepast voor het formuleren van de visie en missie van Profendum.

Why

Bij Profendum geloven we erin dat iedereen met plezier aan het werk gaat. Er zijn teveel mensen die onnodig aan de kant staan die wel willen en kunnen werken. De burn-out cijfers zijn nog nooit zo hoog geweest en we kunnen concluderen dat veel mensen over hun eigen grens gaan of laten gaan. Mensen die weten waarom ze iets doen, hun handelen begrijpen, werken vanuit passie, talenten en kwaliteiten, werken met meer plezier en voldoening. Vanaf de eerste dag van ons bestaan maken we periodes van ontwikkeling door. Wij zijn ervan overtuigd dat in iedereen een motivatie zit om te willen ontwikkelen. Mensen willen namelijk leren en zichzelf  van nature verbeteren.

How

Wij trainen en coachen mensen met persoonlijke aandacht en op een directe manier. Verstand en gevoel brengen  wij dicht(er) bij elkaar en op één lijn.  Wij maken mensen daadwerkelijk bewust van hun eigen gedrag. Zodra er bewustwording is gecreëerd trainen we vaardigheden en geven we handvatten om het geleerde toe te passen in de praktijk. Een ontwikkelproces is niet altijd even makkelijk en daarom nodigen wij mensen uit om te oefenen in een veilige omgeving. Doordat wij inzoomen op persoonlijke effectiviteit komen mensen in hun kracht en worden zij effectiever.

What

Ieder mens leert en ontwikkelt zich anders. Daar spelen we op in door gebruik te maken van verschillende werkvormen en onze methodiek ‘M-Learning’. Onze trainers, acteurs en ervaringsdeskundigen helpen om overtuigingen, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen. Na onze praktische training begint het pas. Op de werkvloer moet het gebeuren en daarom geven we reflectieopdrachten mee en bieden we e-coaching. Wij geloven in wat we doen en daarom bieden we support, ook een jaar na de training.

profendum_2

Profendum

Profendum is afgeleid van het Latijnse woord “Profundiorum”, wat verdieping betekent.” In het logo van Profendum zit een ijsberg verwerkt. Maar waarom? Volgens het ijsbergmodel van de Amerikaanse psycholoog David McClelland (1917-1998), zitten het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden boven de waterlijn, in het topje van de berg. Onderwater bevinden zich de onzichtbare overtuigingen, normen en waarden, zelfbeeld en de motieven van mensen. De onderdelen onder water hebben direct invloed op het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden.