Klantgericht handelen voor balie- en receptiemedewerkers

Deze pakkende training is bestemd voor baliemedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor klantgericht en klantvriendelijk optreden óók als het lastig wordt. Jouw werk als baliemedewerker is het visitekaartje van het bedrijf. Dit stelt eisen aan houding, woordgebruik en toonhoogte. U presenteert niet alleen met woorden. Uw gezichtsuitdrukking, bewegingen en gebaren communiceren ook. Met lichaamstaal zet je een boodschap kracht bij of doe je er juist afbreuk aan. Mensen die verbaal en non-verbaal verschillende boodschappen uitzenden, brengen anderen in verwarring over hun bedoelingen. Zijn je woorden niet congruent met je lichaamstaal, dan vertrouwen mensen op de non-verbale signalen en minder op wat je zegt.

Doordat ook de telefoon binnenkomt bij de receptie zijn we na deze training bewust van stem- en taalgebruik en de non-verbale communicatie door de telefoon.

Meer informatie?


balie

Wat gaan we doen?

We gaan vooral veel oefenen met een acteur met onze beproefde methode “M-learning”. Daarnaast gaan we rollenspel doen met gebruik van de telefoon. We gaan praktisch aan de slag en leren het (H)erkennen van de verschillende vormen en richtingen van agressie en hierop effectief te reageren. Bewust van eigen spanning en die bij de ander. Natuurlijk mag de “Nee-boodschap” hier niet ontbreken.

Personen: 12

Aantal dagen: 1

Acteur: ja