2019_PF_Tek_12_Brein

Opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis

Het is nooit te voorspellen wanneer zich traumatische en schokkende gebeurtenissen voordoen.

De reactie van mensen op een incident evenmin. Adequate opvang op de werkvloer is noodzakelijk indien je als organisatie de gevolgen voor je personeel wilt beperken. De opvang en begeleiding na een traumatische gebeurtenis is bepalend voor de verwerking ervan. Onze training leert medewerkers om betrokkenen op te vangen en te begeleiden.

Onze training is praktijkgericht en stelt de eigen houding en het gedrag van de deelnemer centraal.

De training ‘Opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis’ is bedoeld voor iedereen in de organisatie die geconfronteerd kan worden met één of meer medewerkers die een heftige gebeurtenis heeft/ hebben meegemaakt. Denk aan leidinggevenden, medewerkers op personeelszaken, bedrijfshulpverleners of arbo-coördinators die geconfronteerd kunnen worden met medewerkers die een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. Maar wat moeten ze doen?

Wil jij ook dat medewerkers goed opgevangen worden?


7E02ECAE-A57E-439E-BFD2-F9C21A14BC6C

Wat gaan we doen?

We gaan intensief leren met elkaar. Na dit traject herken je de psychische en fysieke reacties na een schokkende gebeurtenis bij je collega.

 

Het resultaat? De deelnemer heeft veel meer inzicht in het begeleidingsproces van slachtoffers van schokkende gebeurtenissen. Hij/zij beheerst vaardigheden ten aanzien van de opvang van medewerkers en teams. Na de training weet de deelnemer hoe hij/zij dient te reageren en hoe hij/zij effectieve opvang- en begeleidingsgesprekken kan voeren en wanneer er doorgestuurd moet worden richting professionele hulp.

Personen: 8-10

Aantal dagen: 3

Acteur: ja