2019_PF_Tek_15_Emo5

Spreken van ‘de’ groep personen met verward gedrag doet geen recht aan de verscheidenheid van verward gedrag en de achtergronden daarvan.

Personen met verward gedrag

Verward gedrag en verwarde personen zijn termen die de laatste paar jaar zeer regelmatig in berichtgeving te vinden zijn. Vaak is dit naar aanleiding van meldingen over overlast of (gewelds)incidenten. Bij verward gedrag gaat het om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. De redenen dat dit gebeurt, kunnen heel divers zijn. Het kan zijn dat iemand kampt met verschillende aandoeningen of beperkingen, zoals psychische problemen, een licht verstandelijke beperking of verslaving. Maar ook andere psychosociale problemen zoals ernstige schulden, dakloos zijn of verlies van dierbaren maakt ‘de’ groep personen met verward gedrag doet daarom geen recht aan de grote verscheidenheid van verward gedrag en de achtergronden daarvan.

Hoe handel je als je te maken krijgt met iemand die verward gedrag vertoont? Spreken van ‘de’ groep personen met verward gedrag doet geen recht aan de grote verscheidenheid van verward gedrag en de achtergronden daarvan. ‘De’ persoon met verward gedrag bestaat niet. Vaak is er sprake van meerdere en complexe problemen in verschillende leefgebieden tegelijk (RIVM 2019).

 

Wil jij ook veilig en effectief communiceren met personen die verward gedrag vertonen?


35b047e2-ddee-4dcc-b466-c83143c606b6

Wat gaan we doen

We leren je de verschillende oorzaken die verward gedrag kunnen veroorzaken. Door het gesprek met de ervaringsdeskundige en de oefeningen raak je bewust wat verward gedrag betekend voor ‘de’ persoon.

 

We wisselen theorie af met praktijk. Verschillende oefeningen met een acteur zorgen ervoor dat jij leert om met jou gedrag en houding invloed te hebben op jezelf en de persoon met verward gedrag.

Personen: 12

Aantal dagen: 2

Acteur: ja