verzuiminzetbaar

Ziekte is geen keuze
verzuim wel

Verzuim en inzetbaarheid

Soms kom je als leidinggevende voor dilemma’s te staan tijdens verzuimgesprekken. Enerzijds ben je verantwoordelijk voor de productiviteit en anderzijds voor de inzetbaarheid van je medewerkers. Hiervoor moet je als leidinggevende in staat zijn om simultane belangen te behartigen. Hoe pak jij dit aan als leidinggevende? Hoe voorkom jij dat medewerkers uitvallen? Aan welke regels moet je je houden?

Doel van de training

Je leert een doelgericht en constructief gesprek te voeren, met als uitkomst de inzetbaarheid van jouw werknemers te vergroten. Alle voor de gesprekken en de procedures belangrijke zaken komen in deze training aan de orde.

  • Je wilt herstel en zo nodig re-integratie bevorderen;
    indien het werkgerelateerde vraagstukken zijn, wil je over de juiste informatie beschikken en hier iets mee doen
  • Je wilt frequent ziekteverzuim aanpakken en toekomstig ziekteverzuim voorkomen;
  • Je wilt onterechte verzuimmeldingen voorkomen;
  • Je wilt de afstand tot de organisatie van de zieke werknemer beperken.

Wil jij ook verzuimgesprekken leren voeren?


86B77A43-6D0C-4AAD-9B42-08622997C729

Wat gaan we doen?

Wij gaan je leren wat het belang is van een goede voorbereiding op het verzuimgesprek en hoe je dit doet. Met behulp van een trainingsacteur gaan we oefenen met verschillende communicatietechnieken en kun jij goede gesprekken voeren. Daarnaast is het belangrijk de eisen die worden gesteld door de wet aan de hierbij behorende procedures nauwgezet op te volgen. Jouw persoonlijke communicatiestijl gaan we analyseren en uitbreiden zodat jij weet welk effect dit heeft op anderen.

Personen: 10

Aantal dagen: 2

Acteur: Ja