rouw2
2019_PF_Tek_15_Emo2

Ze zeggen:
Je moet het een plekje geven.”

vraag hen eens waar dat zit

2019_PF_Tek_15_Emo2

Ze zeggen:
Je moet het een plekje geven.”

vraag hen eens waar dat zit

Rouw en verzuim op de werkvloer

Het terugdringen van verzuim als gevolg van rouw gerelateerde problematiek is essentieel voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Rouw kan optreden door het overlijden van een naaste, maar ook bij het verbreken van een relatie, de ziekte van een gezinslid, het verliezen van eigen gezondheid of bij het verliezen van werk, een huis of andere bezittingen. Rouwen is een proces waarin iemand stap voor stap leert begrijpen dat het leven ingrijpend veranderd is door een betekenisvol verlies.

Rouw is geen ziekte, maar kan wel zorgen voor verzuim.

Jaarlijks zijn er circa 136.000 mensen die overlijden en circa 70.000 mensen krijgen te horen dat zij nog maar kort te leven hebben. Schatting is dat er jaarlijks 200.000 rouwenden zijn na overlijden en 150.000 direct betrokken mantelzorgers. Jaarlijks eindigen zo’n 34% van de huwelijken in scheiding.

Uit onderzoek door ArboNed blijkt dat werknemers en werkgevers met een gemiddelde verzuimduur van 170 dagen geconfronteerd worden door rouw gerelateerde problematiek. Het feit, dat iedere werknemer en werkgever geconfronteerd kan worden met de effecten van rouw gerelateerd verzuim, maakt het een bedrijfsrisico dat iedere organisatie loopt.

Onbegrip op de werkvloer

Medewerkers die in een rouwproces zitten voelen zich niet altijd begrepen. Een aantal collega’s en leidinggevenden vermijdt het onderwerp of er wordt na een aantal weken verwacht dat een medewerker weer “normaal” functioneert. Anderzijds is het voor een organisatie, een leidinggevenden en collega’s soms erg moeilijk om zich te verplaatsen in de medewerker die een verlieservaring doormaakt. Een betrokken team kan bijdragen aan het herstelproces van deze medewerker! Maar hoe pak je dit aan?

Meer informatie over deze unieke training?


pexels-photo-1089563

Wat gaan we doen?

We leren je de verschillende soorten rouw bij je medewerkers herkennen en krijg je handvatten en tools over hoe je een goed gesprek voert met een medewerker die ziek is of aan het rouwen is. Ga je effectief om met rouw en ziekte op de werkvloer. Ga je een effectieve positie innemen ten opzichte van het herstel van je medewerker en de impact op je team en kun je omgaan met eigen emoties en associaties met betrekking tot ziekte en rouw tijdens gesprekken met je medewerkers.

 

Het ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige maakt deze training heel bijzonder en waardevol.

Personen: 12

Aantal dagen: 1,5

Acteur: ja